Jokapäiväistä

Ekonomisti Vartiaisen ajatuksia mukaillen

Val­tion ta­lou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen VATT:n ylijohtaja Juhana Var­tiai­nen neuvoo huhtikuussa julkistamassaan kirjassa, et­tä Suo­men kal­tai­ses­sa maas­sa po­lii­tik­ko­jen tulisi keskittyä työnvoiman tar­jon­nan li­sää­mi­seen. Ei siis kysynnän eli työpaikkojen luomiseen, kuten perinteisesti ajatellaan. Vartiaisen mukaan mi­tä enem­män työ­voi­maa on käy­tet­tä­vis­sä, si­tä enem­män on […]

Juha Poikola
Juha Poikola
Vanhempi asiantuntija  Teollisuuden Voima Oyj 
 
Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat