Ydinreaktioita.fi käyttöehdot

1. Yleistä

Ydinreaktioita.fi on Energiateollisuus ry:n (jäljempänä ”Energiateollisuus”) tuottama ja julkaisema verkko-/internet-palvelu (jäljempänä “Palvelu”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Energiateollisuuden ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) välillä.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Energiateollisuus vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Energiateollisuus ei ota vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Energiateollisuudella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Energiateollisuudella on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen Käyttäjälle osittain tai kokonaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Energiateollisuus ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet ja vastaavat).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, myös tekijänoikeudet, ovat Energiateollisuudella tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Energiateollisuus pidättää itsellään kaikki oikeudet www.ydinreaktioita.fi -sivujen sisältöön, ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Käyttäjällä ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien osapuolten saataville. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa Palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.

Käyttäjä on korvausvelvollinen Energiateollisuudelle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Energiateollisuuden tuottama sisältö

Energiateollisuus vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Energiateollisuus ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Julkaistu sisältö ei välttämättä edusta Energiateollisuuden mielipiteitä tai linjaa.

 

Energiateollisuus ei vastaa Käyttäjän palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Energiateollisuuden Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Käyttäjän toimittama sisältö

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Energiateollisuudelle tai muille käyttäjille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Energiateollisuudelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon kokonaisuudessaan.

Energiateollisuudella on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta asiakkaan palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa palvelusta jo julkaistu materiaali joko osittain tai kokonaan.

5. Keskustelut

Palvelussa on mahdollisuus kommentoida kirjoituksia. Kirjoittajien kommentit eivät välttämättä edusta Energiateollisuuden mielipiteitä tai linjaa. Kommentin kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää Energiateollisuudelle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle.

Kommenttien kirjoittajien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Energiateollisuus ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Energiateollisuudella on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

6. Käyttöehtojen muutokset

Energiateollisuudella on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

ENERGIATEOLLISUUDEN YDINREAKTIOITA.FI -PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 9.8.2010

Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat