Ekonomisti Vartiaisen ajatuksia mukaillen

Val­tion ta­lou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen VATT:n ylijohtaja Juhana Var­tiai­nen neuvoo huhtikuussa julkistamassaan kirjassa, et­tä Suo­men kal­tai­ses­sa maas­sa po­lii­tik­ko­jen tulisi keskittyä työnvoiman tar­jon­nan li­sää­mi­seen. Ei siis kysynnän eli työpaikkojen luomiseen, kuten perinteisesti ajatellaan. Vartiaisen mukaan mi­tä enem­män työ­voi­maa on käy­tet­tä­vis­sä, si­tä enem­män on työl­li­siä ja si­tä pa­rem­min sel­viäm­me myös tu­le­vai­suu­des­sa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nan yl­lä­pi­tä­mi­ses­tä.   

Vartiaisen ajattelutapahan sopii mainiosti myös sähköntuotantoon?  Poliitikot voisivat keskittyä luomaan edellytyksiä sähkön tarjonnan lisäämiseksi ja antaisivat markkinoiden huolehtia lopusta. Totta kai tarjonnan laatuun vaikutettaisiin eli energiapolitiikan tulisi jatkossakin ohjata investointeja puhtaaseen energiaan.

Ydinvoimaan liittyvä energiapoliittinen keskustelu Suomessa ajautuu helposti “ei mahdu”, “ei tarvita” -linjalle. Usein esimerkiksi metsäteollisuuden tehtaiden sulkemispäätökset nostetaan esille ja tästä virheellisesti vedetään “ei tarvita” -johtopäätös.

Vartiaisen logiikkaa hyödyntäen voidaan ajatella, että puhtaan sähkön tarjonnan lisääminen on mahdollisuus, joka luo talouskasvua ja työllisyyttä. Suomi on kilpailukykymittareilla potentiaalinen maa houkuttelemaan investointeja ulkomailta. Sähkön laatu, hinta ja saatavuus ovat osa tätä kokonaisuutta.

Google investoi 350 miljoonaa euroa Haminan uuteen palvelinkeskukseen, työpaikkoja syntyi 115. Suomi oli Googlen mielestä houkutteleva maa toteuttaa investointi. Sähkön luotettava saatavuus oli varmasti yksi kriteereistä, jonka perusteella valinta osui Suomeen.

Nyt on oikea aika varautua myös sähköautojen tulemiseen.  Sähköautoissa käytettävä sähkön tulee olla puhdasta, muutenhan ympäristönäkökulmasta ei kehitystä parempaan tapahdu. Kestävän sähköautoilun onnistumisen edellytykset ovat akkuteknologian kehitys, puhdas sähköntuotanto ja riittävä määrä latauspisteitä.

Lisää sähkön tarjontaa, työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen!

 

Jokapäiväistä

Kommentoi kirjoitusta “Ekonomisti Vartiaisen ajatuksia mukaillen

Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat