Kirjoittaja Magnus Halin

Ryhmäpäällikkö, Fortum Oyj


Magnus Halin

1

Vuosihuolto alkanut/päättynyt

Mar 1

Joka vuosi Suomen mediassa uutisoidaan Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitoksien vuosihuoltojen alkamisesta ja päättymisestä. Mutta miksi ja miten vuosihuoltoja tehdään? Alla vastauksia.

Vuosihuolloilla varmistetaan laitoksen luotettava ja turvallinen toiminta tuleville käyttöjaksoille sekä pidennetään laitoksen teknistä käyttöikää. Ennen vuosihuollon alkua kerrotaan aina viranomaisille ja medialle mitä aiotaan tehdä, ja työrupeaman päättymisen jälkeen kerrataan vielä mitä on tehty. Esimerkiksi Loviisan voimalaitoksen molemmilla yksiköillä on kerran vuodessa huoltoseisokki, joka kestää jaksotuksesta riippuen noin 16-42 vuorokautta. Huollon aikana vaihdetaan noin kolmannes reaktorin polttoaineesta sekä tehdään tarvittavat tarkastus-, huolto- ja muutostyöt. Lue lisää »

4

Ydinvoimalan ympäristövaikutukset vähäisiä

Kes 16

Loviisan voimalaitoksen tärkeimpiä tavoitteita on pystyä toimimaan mahdollisimman vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Päästöt ympäristöön ovatkin aina olleet merkittävästi alle viranomaisten asettamien enimmäisrajojen. Tästä huolimatta mereen johdettavan jäähdytysveden lämpömäärän sekä päästöjen ja jätteiden määrän vähentämiseksi tehdään jatkuvaa kehitystyötä.

Voimalaitoksen varsinainen sähkötuotanto ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä tai typen ja rikin oksidien päästöjä, mikä on ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta olennaista. Sen sijaan selvästi merkittävin ympäristövaikutus on jäähdytysvesien aiheuttama lämpökuorma mereen, sillä jäähdytysvesi johdetaan takaisin mereen noin 8-11 ºC lämmenneenä. Tämä ei periaatteessa kuitenkaan poikkea fossiilisia polttoaineita käyttävien lauhdevoimaloiden tuottamasta lämpökuormituksesta. Lue lisää »

0

Inhimillistä yhteistyötä

Huh 15

Tänä päivänä meillä jokaisella on erilaisia muovikortteja, joihin liittyy koodeja. Kuinka monelle on käynyt niin, että kortit ja koodit ovat menneet sekaisin? Sitten on harmiteltu, kun automaatti on ikävimmässä tapauksessa syönyt kortin.

Monessa yhteydessä puhutaan inhimillisestä tekijästä ja inhimillisestä virheestä. Usein nämä termit esiintyvät onnettomuuksien tutkintaraporteissa; inhimillinen tekijä tai virhe on aiheuttanut tapahtuneen. Esimerkiksi auto-onnettomuudessa kuljettaja voi tehdä virhearvioinnin ja tämän perusteella väärän väistöliikkeen kohtalokkain seurauksin. Lue lisää »